Chuyển thuê bao Mobi sang goi cuoc mobiQ

By
    · Đối tượng: Thuê bao MobiCard/Mobi4U/Mobi365/MobiZone ở trạng thái đang hoạt động (active).

    · Chủ thuê bao được giữ nguyên số thuê bao và được miễn cước chuyển đổi.

    · Số tiền hiện có trong tài khoản sẽ không được chuyển khi thuê bao chuyển đổi dịch vụ.

    · Riêng đối với trường hợp thuê bao nạp tiền trước khi thực hiện chuyển đổi dịch vụ (chuyển đổi trong ngày) thì số tiền có trong tài khoản sẽ chuyển đổi theo nguyên tắc:

    · Thời hạn sử dụng của thuê bao mới chuyển đổi (thuê bao MobiQ):

    ▪ Nếu thời hạn sử dụng của thuê bao cũ (trước khi chuyển đổi) nhỏ hơn hoặc bằng 92 ngày thì hạn sử dụng của thuê bao mới chuyển đổi (MobiQ) được tính bằng 92 ngày gọi đi và 10 ngày chờ cuộc gọi.

    ▪ Nếu thời hạn sử dụng của thuê bao cũ (trước khi chuyển đổi) lớn hơn 92 ngày thì hạn sử dụng của thuê bao mới chuyển đổi (MobiQ) được tính bằng thời hạn sử dụng ở trạng thái trước khi chuyển đổi của thuê bao.

    · Cách chuyển đổi dịch vụ:

    Thực hiện bằng cách nhắn tin với cú pháp: MobiQ rồi gửi tới số 900 để nhận tin nhắn hướng dẫn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét